אדריכל לתמ"א 38

אדריכל לתמ"א 38

אדריכל לתמ"א 38

אדריכל לתמ"א 38, צריך להיות אדריכל מאוד יצירתי כדי לדעת לטפל בחיזוק הבניין הקיים ע"י מערכת של קירות חיזוק מבטון אשר יוצרים מעטפת חדשה לבניין ועדיין לשמור על חזות מודרנית ואופנתית לבניין.
במידה ואתם דיירים הגרים בבניין ישן שנבנה לפני שנת 1980 ואתם מחפשים אדריכל תמ"א 38 לשיפוץ וחיזוק הבניין רצוי שתתחילו את התהליך ע"י התקשרות עם יזם המכיר את התחום.
בדרך כלל רוב היזמים נעזרים בשרותיו של אדריכל תמ"א 38.

להלן תאור כללי של התכנית:

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה תמ"א 38 נועדה לאפשר חיזוק מבנים שאינם עומדים בדרישות התקן לעמידות מבנים ברעידות אדמה.
התוכנית מאפשרת לקבל היתרי בנייה לחיזוק מבנים וגם לתוספות בנייה, תוך קבלת הקלות מס ופטורים משמעותיים.
התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה, ת"י 413, נכנס לתוקף בשנת 1975,
זכאים לתוספת זכויות בניה מכוח התמ"א בניינים שנבנו לפי היתר בניה שהוצא לפני ה- 1 בינואר 1980
ושנקבע על ידי מהנדס שאינם בנויים על פי תקן ישראלי 413.
לגבי המבנים הזכאים לזכויות הבנייה מכוח התמ"א, רשאית הוועדה המקומית לתכנון ובניה לאשר את חיזוק המבנה בלבד,
ללא תוספות בנייה או חיזוק המבנה ותוספת יחידות דיור חדשות (בהיקף שעד הקומה הטיפוסית), בקומה מפולשת (קומת עמודים),
על גג הבניין או באגף חדש, לפי מאפייני המגרש והבניין, חיזוק המבנה והרחבת יחידות הדיור הקיימות (עד 25 מ"ר לכל דירה), התוספת יכולה לכלול מרחב מוגן.

תמ"א 38 תיקון 2
תיקון לתמ"א 38 (תמ"א 38/2) נכנס לתוקף בפברואר 2010, התיקון מאפשר להרוס בניין קיים ישן שעומד בתנאי התמ"א הרגילה ולבנות במקומו בניין חדש עפ"י הזכויות התב"עיות בתוספת זכויות תמ"א 38.
על פי התיקון, בניית הבניין מחדש תבוצע תוך תכנון מחודש שעומד בתקנים ההנדסיים המחמירים של ת"י 413
התיקון מחייב להוסיף במבנה החדש מקומות חנייה לכל בעלי הדירות הקיימות וממ"ד בכל דירה.
הבנייה תהיה עפ"י קוי הבניין שנקבעו בתכנית המפורטת למקום ולא עפ"י קוי הבניין שנקבעו בתמ"א.

תמ"א 38 תיקון 3
תיקון לתמ"א 38 (תמ"א 38/3) נכנס לתוקף במאי 2012, התיקון מאפשר
תוספת בניה של עד 2.5 קומות בכפוף לאישור הועדה המקומית, שטח הקומה החלקית על הגג יהיה לפי תכנית גגות או לפי הוראות תמ"א 38,
שטח הקומה עד 50% משטח הקומה שמתחתיה עפ"י הגבוה ביניהם
שטח הקומה החלקית יוכל לשמש גם כדירה עצמאית ולא רק כתוספת לדירה שמתחתיה
יותר ניוד זכויות בין הקומות וניוד הזכויות למגרש אחר בתחום הרשות המקומית בתמורה לחיזוק הבניין.